Tuy nhin Hong đế nổi giận

thời gian:2021-09-27 21:44Tác giả: Trang web này

Cn Long Hong đế, hy l i Tân Gic La Hoằng Lịch (1711 1799), sinh ra khi Khang Hy cn ở ngôi, l Hong tử thứ tư của Ung Chnh. Khi Cn Long tại vị, một vị quan l Lang Thế Ninh khi vo cung từng thấy cảnh vua cng cc phi tần vui đa. Cn Long liền hỏi ông:Khanh thấy trong cc nng ai l đẹp nhất?.Lang Thế Ninh đỏ mặt trả lời:Phi tần của Hong thượng vị no cũng đẹp. Sau đ, Lang Thế Ninh phụng mệnh vua vẽ lại bức họa của 11 vị phi tần, đặt tn l Tâm viết tr bnh. Cn Long sau khi xem qua cc bức họa 3 lần đã cho người cất vo hộp kn, ra lệnh ai dm ln xem sẽ bị lăng tr xử tử. Hiếu Hiền Thuần Hong hậu Ph St Thị Hiếu Hiền Thuần Hong hậu Ph St Thị Hiếu Hiền Thuần Hong hậu Ph St Thị l th tử nguyn phối của Cn Long khi ông cn l Hong tử. Hong hậu l người gốc Mãn tộc. Phụ thân Ph St thị l tổng quản Lý Vinh Bảo, em trai ruột l Đại học sỹ Ph Hằng. Ph St thị sinh vo ngy 22/2 năm Khang Hy thứ 51 (1712) âm lịch. Vo năm Ung Chnh thứ năm (1727), b chỉ hôn cho hong tử thứ tư i Tân Gic La Hoằng Lịch (Cn Long) khi mới vừa trn 16 tuổi. Năm b 25 tuổi, thi tử Hoằng Lịch đăng cơ, Ph St thị ln ngôi hong hậu, hai năm sau, lễ tấn phong được cử hnh chnh thức. Bức chân dung của hong hậu được Họa viện vẽ trong vng một năm kể từ ngy b được tấn phong (26 tuổi). B sinh được bốn người con: Hai hong tử v hai công cha. Trong số đ, sau ny chỉ cn lại duy nhất một công cha cn sống v được sắc phong. Thng 2 năm Cn Long thứ 13, Cn Long phụng mệnh Thi hậu dẫn theo hong hậu đi tuần Giang Nam. Tuy nhin trong chuyến đi ny, Hong hậu đột ngột lâm bệnh nặng v qua đời ở tuổi 37. Tuệ Hiền Hong quý phi Cao Thị l con gi của Đại học sỹ Cao Bân. Cha b vốn l một bao y người hầu phục vụ trong gia đnh quý tộc Mãn Châu, sau ny được nhập tịch vo Mãn tộc. Cao thị nhập phủ Cn Long khi ông cn l Bảo thân vương, ban đầu được phong chứ Sở nữ, sau ny được tấn phong lm Trắc phc tấn (vợ lẽ). Thng 12 năm Cn Long thứ 2 (1737), b được tấn phong lm Quý phi. Bức chân dung của b cũng được vẽ trong khoảng thời gian ny. Ngy 26/1 năm Cn Long thứ mười hai (1745), b được truy phong l Hong Quý phi, thụy hiệu Tuệ Hiền. Ngy 17/10 năm Cn Long thứ 17 (1752), cng với Hiếu Hiền Thuần Hong hậu, Tuệ Hiền Hong Quý phi được an tng trong Lăng Vân Linh (Đông Lăng). Thuần phi, sau ny l Thuần Huệ Hong quý phi Tô thị, cn gọi l Tô Giai thị. B l con gi của Tô Triệu Nam. B sinh vo ngy 21 thng 5 năm Khang Hy thứ năm mươi ba (1713), sau ny đến tuổi trưởng thnh mới vo hầu hạ Cn Long. Sau khi đăng cơ, Cn Long sắc phong b l Thuần tần. Thng 12 năm Cn Long thứ 2, Tô Giai thị được sắc phong lm Thuần phi. Bức họa chân dung của b được vẽ sau khi tấn phong. Thng 11 năm Cn Long thứ 10, Thuần phi được tấn phong lm Quý phi. Vo thng tư năm Cn Long thứ hai mươi lăm, b tiếp tục được phong lm Hong Quý phi. Cũng trong năm đ, Thuần Huệ Hong Quý phi qua đời, hưởng thọ 48 tuổi. Tô Giai thị sinh được hai hong tử v một công cha. Con trai thừa tự của b l hong tử Vĩnh Dung, người giỏi thi thơ, hội họa, rnh thin văn, ton học. Con gi duy nhất của b sau ny được gả cho chu ruột của Hiếu Hiền Thuần hong hậu l Thượng thư Phước Long An. Gia phi tức Thục Gia Hong Quý phi Kim thị. B l con gi của Thượng Tứ Viện Khanh Kim Tam Bảo, em gi của Lễ Bộ Thượng thư Kim Giản. Cũng như Tuệ Hiền Hong quý phi Cao thị, lc đầu gia đnh b cũng xuất thân l bao y thấp km, sau ny được được ban họ Kim Giai, nhập tịch vo Mãn tộc. Khi mới vo cung, Kim thị được phong lm Quý nhân. Thng 12 năm Cn Long thứ 2 (1737) b được phong l Gia tần. Năm Cn Long thứ tư, Kim thị hạ sinh tứ Hong tử Vĩnh Thnh. Sau đ, vo thng năm Cn Long thứ su, b được tấn phong lm Gia phi. Bức họa chân dung của b cũng được vẽ vo thời điểm tấn phong ny. Năm Cn Long thứ 11 (1746), Gia phi tiếp tục hạ sinh bt hong tử. Sau đ một năm, Cửu Hong tử lại ra đời. Vo năm Cn Long thứ 13 (1748), b được tấn phong lm Gia Quý phi. Sau đ vo năm Cn Long thứ mười bảy (1751), b sinh hạ Thập nhất Hong tử. Tới năm Cn Long thứ 20 (1755), Kim thị qua đời ở tuổi 40, được truy phong l Thục Gia Hong Quý phi. Lệnh phi tức Hiếu Nghi Thuần Hong hậu Ngụy thị l con gi của Nội quản Ngụy Thanh Thi. Gia tộc của b vốn xuất thân từ Hn tộc, cũng l bao y. Sau khi nhập tộc Mãn Châu, gia tộc Ngụy thị được đổi thnh Ngụy Giai thị. Ngụy thị sinh vo năm Ung Chnh thứ 5 (1727), tới năm 1745 mới vo cung lm Quý nhân. Thng 11 năm Cn Long thứ 10 được phong lm Lệnh tần. Thng 4 năm Cn Long thứ 14 (1749), b được tấn phong l Lệnh phi. Bức chân dung của b cũng được vẽ vo thời điểm ny. Tiếp đ vo năm Cn Long thứ 30, Ngụy thị lại được tấn phong lm Hong Quý phi. Kể từ sau khi Hiếu Hiền Thuần Hong hậu qua đời, Cn Long không hề lập Hong hậu. Chnh v vậy, Hong Quý phi chnh l người cai quản tam cung lục viện. B mất vo ngy 29/1 năm Cn Long thứ 40 (1775), hưởng thọ 49 tuổi, thụy hiệu l Lệnh Ý Hong Quý phi. Hong Quý phi Ngụy thị sinh được su người con. Hong tử Ngung Diễm (Hong đế Gia Khnh) l một trong số đ. Thng 9 năm Cn Long thứ 60, Ngung Diễm được sắc phong lm Hong thi tử. Thng mười năm đ, Lệnh Ý Hong Quý phi Ngụy thị được truy phong l Hiếu Nghi Thuần Hong hậu. Thư phi Diệp Hch Lạp thị l người tộc Mãn Châu, con gi của Thị lang Nạp La Vĩnh Thụy. B sinh vo năm Ung Chnh thứ 6 (1728), tới năm Cn Long thứ mười bốn th vo cung lm quý nhân. Thng 11 cng năm, b được sắc phong lm Thư tần. Thng tư năm Cn Long thứ 14, Diệp Hch Lạp thị được tấn phong lm Thư phi. Bức chân dung của b cũng được vẽ vo thời điểm ny. Năm Cn Long thứ 16, b sinh Thập hong tử. B qua đời vo năm Cn Long thứ bốn mươi hai, hưởng thọ 50 tuổi. Khnh tần tức Hong Quý phi Lục thị, l con gi của Lục Sỹ Long. B sinh vo ngy 24 thng 6 năm Ung Chnh thứ 2 (1724). Năm Cn Long thứ 5, Lục thị nhập cung, được phong lm Quý nhân. Thng 6 năm Cn Long thứ 16 (1740) được phong Khnh tần. Bức họa chân dung của b được vẽ vo thời điểm ny. Năm Cn Long thứ 24 (1759), Lục thị được tấn phong lm Khnh phi. B được phong lm Khnh Quý phi vo năm Cn Long thứ ba mươi ba. Năm Cn Long thứ 39 ( 1774 ), b qua đời, thọ 51 tuổi, không c con ci.B l dưỡng mẫu của Thanh Nhân Tông Gia Khnh đế, được ông đnh gi l người mẹ dưỡng dục chu ton, hiền hậu như mẹ đẻ. Khi b mất, tang lễ được tổ chức vô cng long trọng, được truy phong lm Khnh Cung Hong Quý phi. Dĩnh Quý phi Ba Lâm thị sinh năm 1731, mất năm 1800. B l người Mông Cổ chnh gốc, l con gi của Đô đốc Nạp Thân. Lâm thị nhập cung khi Cn Long mới ln ngôi, được sắc phong l Dĩnh tần vo năm Cn Long thứ 16 (1751). Năm Cn Long thứ hai mươi bốn (1759), b được tấn phong l Dĩnh phi. Vo năm Gia Khnh 13 (1798), Thi thượng hong Cn Long ra chiếu chỉ: Dĩnh phi tại vị lâu năm, lại qu tuổi thất tuần, nn tấn phong lm Quý phi. Sau ny, Gia Khnh hong đế tôn b l Dĩnh Quý thi phi, ở tại Khang Cung. Năm Gia Khnh thứ 5, em trai của Hong đế Gia Khnh l i Tân Gic La Vĩnh Lân một mnh tổ chức thọ thần cho Dĩnh Quý phi. V không c con ci, lại một mnh đơn độc trong thâm cung đã lâu, Lâm thị rất vui. Tuy nhin Hong đế nổi giận, gọi em trai tới trch mắng v hnh vi tự tung tự tc. Chnh v điều ny, m thọ thần bảy mươi của Dĩnh Quý phi cũng trở nn nặng nề. Hai mươi ngy sau đ, Dĩnh Quý phi qua đời, được an tng tại phi vin tâm trong Dụ Lăng. Hân tần tức Hân Quý phi Đới Giai thị - l con gi của Tổng đốc Tô Đồ, người gốc Mãn Châu. Vo năm Cn Long thứ mười tm (1754) Đi Giai thị nhập cung. Đến năm Cn Long thứ 19, b được tấn phong lm Hãn tần. Bức chân dung của b cũng được vẽ vo thời điểm ny. Vo năm Cn Long thứ hai mươi tm (1763) b được tấn phong lm Hãn phi. Vo thng 11 cng năm ny, b qua đời. Tang lễ của b được tổ chức theo nghi lễ dnh cho Quý phi. Đôn phi Uông thị l người Mãn Châu, con gi của Đô thống Tứ Cch. B sinh vo năm Cn Long thứ 11 (1746). Ngy 18/10 năm Cn Long thứ 28 (1763), Uông thị nhập cung, được phong l Vĩnh thường tại. Khi đ b mới 17 tuổi, cn Hong đế đã 52 tuổi. Năm Cn Long thứ ba mươi su (1771), b được tấn phong l Vĩnh Quý nhân, sau đ l Vĩnh tần. Ba năm sau, b được tấn phong l Đôn phi. Bức họa chân dung của b cũng được vẽ vo thời điểm ny. Năm Cn Long thứ 40, Đôn phi hạ sinh Cố Luân Ha Hiếu Công cha công cha thứ mười một của Cn Long. Tuy nhin sau đ, vo năm Cn Long thứ 43, Đôn phi v giết hạ nhân m bị ging xuống lm tần, ba năm sau mới khôi phục chức phi. Năm Gia Khnh thứ 11, Đôn phi qua đời, hưởng thọ 61 tuổi. Cố Luân Ha Hiếu Công cha sau ny gả cho Ph mã Phong Thân Ân Đức (con trai cả của Ha Thân). Thuận phi Hữu Nộ Lộc thị, sau ny bị ging lm Thuận Quý nhân, l con gi của Tổng đốc i Tất Đạt B sinh vo năm Cn Long thứ 14. Đến năm Cn Long thứ 31, Hữu Nỗ Lộc thị nhập cung, được phong lm Quý nhân. Khi đ b mới 18 tuổi, km Cn Long 38 tuổi. Năm Cn Long thứ 33, b được phong lm Thuận tần, bảy năm sau được tấn phong lm Thuận phi. Bức chân dung của b được vẽ vo thời điểm phong phi. Năm Cn Long thứ 53, Thuận phi bị ging xuống lm Thuận Quý nhân. Cng năm đ, Thuận Quý nhân qua đời, hưởng thọ 41 tuổi. Bạn đọc c thể bo tin, gửi bi viết, clip, ảnh về emailđể nhậnnhuận bt cao trong vng 24h.Đường dây nng:0943 113 999 Ao c lin tục bốc mi kh ngửi, ht cạn nước để dọn dẹp, thứ tm được dưới đy ao khiến người phụ nữ khng thể giữ bnh tĩnh Cuối thng 8 m c 3 con gip được Thần ti chiếu cố, vận may o ạt, vươn ln lm chủ vận mệnh Đi ngang qua miệng cống thấy g đ giống bp b, người đn ng tới gần th hoảng hồn trước cảnh tượng kh tin liền bo cảnh st Ly hn được 1 tuần vợ đ tm đến nh đi tiền, người đn ng lập tức đồng sau khi nhặt được 1 tờ giấy do vợ lm rơi Xem Google Earth, người dng t hỏa pht hiện người ngoi hnh tinh đang ngắm nhn tri đất Nng Cch Cch đẹp nhất thời Vn Thanh, si m Phổ Nghi 5 lần 7 lượt vo viện chăm sc nhưng bị đuổi bằng 1 cu rất kh nghe Tin vui tới tấp: Sng nay, TP.HCM đn nhận l vắc xin cực lớn; Đơn hng vắc xin bom tấn đang trn đường về Việt Nam Tnh hnh COVID-19 tiếp tục c nhiều diễn biến phức tạp trn thế giới. © Copyright 2010 - 2021 Công ty Cổ phần VCCorp Tầng 17,19,20,21 To nh Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, H Nội. Giấy php số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin v Truyền thông H Nội cấp ngy 31 thng 07 năm 2015. Chịu trch nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân Tầng 20, ta nh Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, H Nội.
下一篇:没有了