Cc thầy cô gio trường THCS Nguyễn Trãi chungay phchố

thời gian:2021-11-07 21:43Tác giả: Trang web này

Hoạt động đon đội - ngoại kha - y tế - CTĐ THCS NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN - H NỘI Trường THCS Nguyễn Trãi triển khai Cuộc thi trắc nghiệm V an ton giao thông Thủ đô năm 2021 trn Internetdata-description= / Hội nghị cn bộ, vin chức trường THCS Nguyễn Trãi Năm học 2021-2022data-description=Thực hiện Công văn số 3194/HDLT-SGDĐT-CĐN ngy 09/9/2021 của Sở GDĐT CĐ Ngnh GD H Nội; Hướng dẫn số 211/HD-UBND-LĐLĐ ngy 06/11/2020 của UBND thnh phố v lin đon Lao động thnh phố H Nội về việc tổ chức Hội nghị Cn bộ, công chức, vin chức v Hội nghị người lao động năm 2021, ngy 06 thng 10 năm 2021, Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức Hội nghị Cn bộ công chức, vin chức năm học 2021 2022. / Trường THCS Nguyễn Trãi hưởng ứng kỉ niệm 67 năm ngy giải phng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2021)data-description=10/10/1954 Ngy Giải phng Thủ đô H Nội đnh dấu thất bại hon ton của thực dân Php ở Việt Nam, mở ra thời kỳ pht triển mới của Thủ đô v đất nước. 67 năm sau ngy giải phng, vai tr, vị thế, uy tn của Thủ đô ngy cng được nâng cao, xứng đng l Thủ đô - tri tim của cả nước. / Đề cương tuyn truyền truyền thống quyết tử để tổ quốc quyết sinh của lực lượng vũ trang thủ đô h nội (19/10/1946-19/10/2021)data-description= /